BOJE PER MOBILJE

Show Filters

Showing 1–12 of 39 results

ALCEA është një kompani udhëheqëse në sektorin e veshjeve të dedikuar për rishitje, industri dhe lyerje industriale, me sistemet e saj të bojës së fundit GEOCOLOR® dhe SMALTOSISTEM®.

ALCEA është një kompani moderne me një sistem autoprodhues të bazuar në produkte gjysëm të gatshme. Prodhimi bazohet në një sistem të bazave shumëfunksionale të pigmentuar që janë bërë fillimisht me rrëshira vetë-prodhuese të imëta me makina të dedikuara për secilën ngjyrë. Këto produkte gjysëm të gatshme të përziera me lloje të ndryshme të konvertuesve prodhojnë enamele dhe ngjyra që mund të përdoren në disa përdorime industriale. Struktura në këtë mënyrë mund të prodhojë produkte të testuara dhe të certifikuara industriale në kohë reale për përdorim në sektorë të sofistikuar, siç janë mobiljet, makineritë në tokë, automjetet industriale dhe industria elektronike. Me sistemet e saj Smaltosistem® dhe Geocolor®, ALCEA ofron klientëve të saj një gamë prej më shumë se 23,000 hije në më shumë se njëqind produkte, me të njëjtën cilësi dhe përsëritje të produkteve të ofruara direkt nga ALCEA, duke i bërë ato me dorë dhe duke përdorur edhe disa sisteme elektronike tintometër .