SPACE TOWER

Nëse dëshironi një dollap që ofron shumë hapësirë për ruajtje, tërheqjet e brendshme e cila mund te dizenjohet individualisht dhe që ju lejon qasje të lehtë në artikuj nga të trja anët, atëherë ju prezantojme SPACE TOWER. Kjo është mënyra më e përshtatshme dhe ergonomike për të ruajtur ushqimin.

Showing all 3 results

Showing all 3 results

– Dollapi fleksibël për ruajtjen e ushqimeve me kaseta të brendshme; në pjesën e sipërme me rafte dhe sirtarë të brendshëm

– Kapet lehtë nga të tre anët

– Veçmas për kasetat që hapen duke mundësuar depërtim komplet dhe tërheqje të rehatshme nga sipër

– Pak forcë lëvizëse edhe te kasetat që janë mbushur plot

– Faqet anësore dhe të pasme të larta garantojnë ruajtje të sigurt

– Ndarëset e brendshme AMBIA-LINE kujdesen për rregullin dhe pamjen në kasetë

– Dimensionet fleksibël të dollapit janë të realizueshme

NE PERDORIM