BOJRA POLIRITANIKE

Këto janë bojëra me dy përbërës: një përbërës bazë dhe një katalizator që formojnë një film me anë të reaksionit kimik midis dy përbërësve. Ato rekomandohen veçanërisht për lyrje industriale të mobiljeve, dyerve, karrigeve dhe mobiljeve të brendshme me veshje me sipërfaqe të lartë, rezistencë kimike dhe mekanike, që nuk është e mundur me bojëra vetem me një përbërës.

Showing all 10 results

  •  Tharje e shpejte
  • Fuqia e lartë mbushëse
  • Rezistencë e shkëlqyer kimike dhe mekanike
  • Fortësia e sipërfaqes
  • Elasticitet