ORGALINE

Gjithçka që nevojitet ta kap syri me një shikim. ORGA-LINE krijon rregull në çdo sirtar dhe kasetë me kapak ballor.

Show Filters

Showing 1–12 of 16 results

Show Filters

Showing 1–12 of 16 results

ORGA-LINE është një sistem i ndarjes së brendshme i cilësisë së lartë me një dizajn TANDEMBOX të përshtatur mirë për sirtarët dhe kasetat.

Qofshin takëme ngrënieje, shishe apo tenxhere – të gjithë artikujt ruhen me fleksibilitet dhe në mënyrë funksionale. Të gjitha nënndarjet mund të përshtaten sipas dëshirës me artikujt që ruhen. Në këtë mënyrë ORGA-LINE krijon mundësinë që në sirtarë dhe kaseta të shikohet çdo gjë dhe të ketë rregull.

Përveç kësaj, aksesorët praktikë të kuzhinës ORGA-LINE thjeshtësojnë shumë detyra në kuzhinë dhe garantojnë rregull.

NE PERDORIM

  • ORGALINE