BOJRA AKRILIKE

Bojëra dykomponente, një përbërës bazë dhe një katalizator alifatik. Karakteristikë për transparencën e tij, zvogëlimi i “efektit të lagësht” në dru, mos zverdhje , ngjitje dhe shkëlqim i shkëlqyeshëm. Bojrat akrilike janë të përshtatshme për të pikturuar dru të lehte, për llakim mbi ngjyrat pastel, ku llaku nuk duhet të ndryshojë ngjyrën e bojës dhe për të krijuar llak shumë të zverdhur.

No products were found matching your selection.