MOVENTO

Perfeksionimi i lëvizjes – kjo moto është për ne shpesh nxitja për zhvillimin e produkteve tona. Me sistemin e shinave rrëshqitëse MOVENTO ju ofrojmë rrëshqitje të lehtë të sinkronizuar, regjistrim 4-dimensional të kanatit dhe kapacitet mbajtës dinamik prej 40 dhe 60 kg me stabilitet të lartë dhe rezistencë shumë të lartë ndaj uljes.

Showing the single result

Showing the single result

Lëvizje e sinkronizuar
Rulet plastike të pakonsumueshme në mekanizmin e rrëshqitjes dhe sinkronizimi i shinës së sirtarit me mekanizmin e rrëshqitjes garantojnë lëvizjen e sinkronizuar

Komoditet regjistrimi 4-dimensional
Me MOVENTO përveç regjistrimit të lartësisë dhe pjerrësisë, tani kanati mund të regjistrohet edhe anash e në thellësi. Shpejt, thjeshtë dhe pa vegla

Kapacitet mbajtës dhe stabilitet
MOVENTO ekziston në nivelet e kapacitetit mbajtës 40 dhe 60 kg. MOVENTO të mahnit me stabilitetin e lartë dhe rezistencën shumë të lartë ndaj uljes

Mundësitë pa doreza
Qoftë me SERVO-DRIVE, TIP-ON ose TIP-ON BLUMOTION – edhe mundësitë pa doreza nuk përbëjnë asnjë problem për MOVENTO. Në këtë mënyrë mobilia hapet vetëm me një prekje të lehtë

NE PERDORIM