DILUENT NITRO

·Diluenti nitro është një tretës me efikasitet dhe fuqi të madhe, i cili gjen shumë aplikime në industrinë e llakimit dhe bojrave.

·Përbërja e tij ndryshon në varësi të përdorimit, llojit të bojës që do të hollohet dhe suportit mbi të cilin duhet të funksionojë.

·Megjithatë, nitro holluesi është një përzierje e ndezshme dhe e dëmshme nëse thithet ose është në kontakt me lëkurën: për këtë arsye përdorimi i tij duhet të shoqërohet gjithmonë me doreza mbrojtëse dhe maskë mbrojtëse që kufizojnë ose anulojnë thithjen gjatë përdorimit. Falë fuqisë së tij shumë të lartë tretëse, holluesi nitro ka aplikime universale.

·Në veçanti, përdoret gjithashtu për hollimin e bojrave kundër ndryshkut, smalteve sintetike, abetareve nitroceluloze dhe llaqeve.

·Diluenti nitro është gjithashtu i dobishëm në disa punë pastrimi, për të hequr mbetjet e fino ose ngjitës nga parketi ose për të hequr gjurmët e silikonit nga pllakat e banjës. Përzierje e tretësve të ndryshëm me avullim të shpejtë, holluesi nitro është në gjendje të sigurojë rezultatet më të mira edhe në kushte të vështira për sa i përket lagështisë dhe temperaturës.

Transport Ne Gjithe Shqipërinë

  • Vetem Cilesi Europiane
  • Transport i Shpejte
Pagesa te sigurta me ne

DILUENT NITRO